verkiezingspamflet in het Pelter dialect

KatrienKenisOrigineel is het zeker, dit verkiezingspamflet. Het is in het Limburgs geschreven. Meer bepaald in het dialect van Overpelt. Daar is Katrien Kenis geboren en getogen. En ze heeft de nodige argumenten om haar medeburgers aan te sporen voor haar te stemmen. Om haar verbondenheid met haar geboortestreek te beklemtonen, kiest ze niet voor het Nederlands, maar voor het eigen Pelter dialect : “Ge ziet van Pèlt as ge op de zjuuste Pèltenèèr stemt”.

 

GezietVanPelt20140502

Advertenties

Belle Perez zingt in het Limburgs

Dit liedje is niet van Belle maar van een andere Limburger. Stijn Meuris had met “Ik hou van u” een klassieker te pakken. Het Limburgs accent was daar al in te horen, want Stijn kan moeilijk verbergen dat hij van Overpelt is. Maar Belle Perez kiest resoluut voor het Limburgs dialect. En ze doet dat bijzonder goed.