Genker oovende

Gènker Oovende telkens in Den Ichter, Hannesstraat z/n

  • goensdig 30 miert im 19.30 oer
  • Extra Gènker oovend op 27 april im 19.30 oer èn de Limburghal !
  • goensdig 25 mee im 19.30 oer