publicaties

Grammèèr van ’t (H)essels

“Veldeke Hasselt vzw”, vereniging ter bescherming, behoud en promotie van het Hasselts, geeft de “Grammèèr van ’t (H)essels” (auteur: Marco Clerinx m.m.v. Xavier Staelens) uit. Deze grammatica kan, na de “Klankleer van het Hasseltsch dialect” (L.Grootaers & J.Grauls, 1930), en de “Dieksjenèèr van ‘t (H)essels” (X.Staelens, 1982), als het derde luik van een triptiek over het Hasselts dialect beschouwd worden. Het boek volgt het klassieke patroon van de behandeling der afzonderlijke woordsoorten.

Meer informatie over prijs en mogelijkheden tot bestelling is terug te vinden op de webpagina van Veldeke Hasselt. www.veldekehasselt.be/joomla/publicaties2/99-grammeer-van-t-hessels.html

Limburgs Etymologisch Woordenboek

Waar  komen woorden zoals haaibaai, joeks, labberlot, nonnevot of zoermoes vandaan? Is een ‘riddekuul’belachelijk? Heeft ‘sjnelle katrien’ iets met Catharina te maken?En wat verkoopt een ‘zielverkoper’? Dialectwoorden hebben vaak meer te vertellen dan je op het eerste gezicht zou denken! Na succesvolle edities over Vlaamse en Brabantse dialecten richt dr. Frans Debrabandere dit keer zijn pijlen op de Limburgse woordenschat. Als vooraanstaand taalkundige schreef hij al talloze lexicografische, etymologische en naamkundige werken.