Hommage aan Wouter Wetzels

WouterWetzels.jpgWouter Wetzels (Maaseik, 1990-2015) was een begenadigd schrijverstalent. Heel wat gedichten in het Mezeiker dialect kwamen van zijn hand: over Maaseik, de Maaseikenaar, maar ook over de complexiteit van zijn eigen leven. In 2007 won hij de Veldeke Literatuurpries voor jongeren – hij zat toen op het laatste jaar secundair. Aan Wouters leven kwam eind 2015 helaas een eind. Als eerbetoon aan deze jonge schrijver verscheen er nu een gedichtenbundel. Op zondag 5 februari 2017 is die te koop op een namiddag om hem te herdenken. Dan is er ook muzikale omlijsting door het Vibes Trio en jonas Voorter. Rik Raedschelders leest voor uit Wouters werk. De gedichten waarmee Wouter de Veldeke literatuurprijs won, kan u lezen op http://cms.veldeke.net/CMS/literatuurprijs2007-jeugd32.htm

  • organisatie: Jazzcafé De Sjruur
  • plaats: De Sjruur, Kleine Kerkstraat 19, Maaseik
  • inlichtingen: greetvandesjruur@hotmail.com
  • meer info op www.sjruur.be

Advertenties

Limburg-almenak 2017 verschenen

Deze herfst verscheen de zestiende jaargang van onze scheurkalender. Hij is een initiatief van onze eresecretaris Theo Van Dael. Ook voor deze editie wist hij voldoende spreuken en gezegden te verzamelen in de vele dialecten die Belgisch Limburg rijk is -je vindt ze terug op de voorkant van elk briefje met telkens drie dagen. Op de achterkant staat er elke keer nog een korte tekst in de streektaal: een grappige zegswijze, een gedichtje, een mop,…

De prijs van de kalender bedraagt 10 euro (excl. verzendingskosten). Je kan hem bestellen via teevee61@telenet.be of 089/70 26 68.
Wie in Hasselt is, kan die ook gaan kopen tijdens de werkuren bij Vormingplus in de Cellebroedersstraat.

theo-van-dael-pende-de-12de-limburg-almanak-bijeen-id3733986-620x400

Lezing over dokter Willems

Dokter Willems, Limburgs wetenschapper en wereldburger

DokterLouisWillems.jpgLouis Willems (Hasselt, 1822-Hasselt, 1907) was één van de pioniers van de bacteriologie en immunologie. Zijn vader, Pieter Jan Willems, was een jeneverstoker en van 1836 tot 1842 burgemeester van Hasselt. Louis Willems wist met zijn onderzoek Hasselt te bevrijden van de runderpest, en was indirect de redder van de jeneverindustrie.

De spreker Patrick Reygel is als bioloog verbonden aan de Universiteit Hasselt en is o.a. actief in de onderzoeksgroep dierkunde. Daarnaast is hij bekend als voorzitter van het Hasseltse jenevermuseum. Hij zal deze lezing over dokter Willems in het Hasseltse dialect geven, als afsluiting van het Jaor van de Dialekte. In 2017 zullen er vanuit de Universiteit Hasselt nog meer publieke lezingen in de streektaal gehouden worden.

organisatie: Universiteit Hasselt i.s.m. Veldeke Bels(j) Limburg en Veldeke Hasselt

Datum en uur : woensdag 21 december 2016   om 19u

plaats: Universiteit Hasselt Campus Oude gevangenis, Martelarenlaan 42, Hasselt

inkom: € 1 (gaat via Music for Life naar het goede doel)

inlichtingen: johan.schoofs@uhasselt.be of 0487/455 687

inschrijven: niet nodig

VBL vierde 15e verjaardag

Veldeke Bels(j) Limburg verzorgt de koepelwerking van de verschillende dialectkringen. De oprichting dateert van 17 maart 2001, toen in Alden Biesen een Nederlandse dialectendag plaatsvond in aanwezigheid van 500 geïnteresseerden. We zijn nu 15 jaar verder en dat werd uitbundig gevierd in het oude mijngebouw van Houthalen, bij Greenville.

VBL promoot de streektaal als levend erfgoed, zowel in gesproken als geschreven vorm. Op 28 mei ’16 toonde deze organisatie hoe rijk Belgisch Limburg is aan podiumkunsten in de eigen moedertaal. 70 bezoekers woonden het evenement bij, en een belangrijk deel van hen bleef nog enkele uren hangen op de receptie achteraf.
De plaatselijke heemkring De Klonkviool en het gemeentebestuur van Houthalen droegen hun steentje bij tot het goede verloop van de namiddag. Eigenlijk kwamen er uit vele hoeken gebaren van sympathie, o.a. van de Nederlandse zustervereniging Veldeke Limburg, vanuit het provinciebestuur en vanwege een plaatselijke brouwerij. Ook Sofie Theuwissen van Greenville deed haar best om er een heuglijk verjaardagsfeest van te maken.
Jean De Schutter opende de dag met een toespraak over het plaatselijke mijnmuseum en een rondleiding achteraf. Het plaatselijke dialect, het Hôtels, werd het eerst in het spotlicht geplaatst met anekdotes van Louis Smeyers en een verhaal over de Teut door Vic Lijnen.
Roger Lemoine volgde met een conference in het Sint-Truidens. De Diepenbeekse verhalenverteller Armand Mesotten bracht vijftien jaar geleden ook al een dialectshow, en deed dat nu op 86-jarige leeftijd nog eens glansrijk over. Clem Agten las Ekselse gedichten van Georges Geelen zaliger voor, en Frieda Jaeken sloot af met een sketch in het dialect van Niel-bij-As. Tussendoor zorgde troubadour Piet Stinckens voor Breese luisterliedjes. Alle bezoekers gingen naar huis met in de hand een stripalbum van Ambiorix, geschreven in verschillende Limburgse dialecten.

VBL201605_01

VBL201605_02

VBL201605_03.jpg

Maaseiker ambassadeur van het Limburgs

De voorbije weken hebben we geregeld bekende mensen in beeld gebracht die zich in 2016 willen inzetten als ambassadeur van het Limburgs. En daarbij zouden we de onbekende maar niet minder actieve ambassadeurs nog vergeten. Zo zagen we voorbije zaterdag een schoenmakerij in Maaseik met de mooie Limburgse naam ’t Sjoësterke.
Voor wie niet vertrouwd is met het Maaseiker dialect : sjoëster is schoenmaker en zeer duidelijk verwant met het Duitse woord Schuster, dat hetzelfde betekent.
Bijzonder leuk om te zien dat Limburgse woorden ook in het straatbeeld van Maaseik opduiken. Het was trouwens niet het enige Limburgse opschrift dat we die zaterdag in Maaseik zagen. De schrijvers van deze Maaseiker opschriften zijn evenzeer ambassadeurs van het Limburgs, en ook al zijn ze (voor ons dan toch) anoniem, ze verdienen evenzeer een vermelding op onze website.

Foto0126

Ben Lambrechts ambassadeur van het Limburgs

Op 28 mei 2016 viert Veldeke Bels(j) Limburg haar 15-jarig bestaan. In afwachting van deze heugelijke gebeurtenis wijzen we er graag op dat het Limburgs dialect ook bij de jongere generatie nog populair is. Of tenminste zeker nog bij Ben Lambrechts, de directeur van PXL. Ben Lambrechts is zeker geen doorsnee schooldirecteur. Zo is hij jarenlang de zanger geweest van de band Blues Lee. Sinds 2005 is hij algemeen directeur van PHL, vanaf 2010 ondervoorzitter van TVL en vanaf 2013  algemeen directeur van de hogeschool PXL. Ondanks zijn drukke professionele leven heeft hij met plezier aanvaard om in 2016 ambassadeur van het Limburgs te worden. En dat plezier druipt eraf in het onderstaande filmpje. Zeker kijken !

Wie met VBL het vijftienjarig bestaan wil vieren, kan zich gratis inschrijven. Meer informatie over inschrijving en programma vind je terug op deze pagina.

VBL viert 15e verjaardag – programma

28 MEI: DIALECTKOEPEL VELDEKE VIERT 15-JARIG BESTAAN IN GREENVILLE

Veldeke Bels(j) Limburg, de provinciale koepel van dialectkringen, zet zich al 15 jaar in om de Limburgse streektaal te promoten als levend cultureel erfgoed. De vereniging wil het gebruik ervan stimuleren, in alle maatschappelijke contexten, maar ook de culturele expressievormen –van podiumkunsten tot schone letteren. Op 28 mei 2016 viert ze haar derde lustrum in het oude mijngebouw van Houthalen, i.s.m. de plaatselijke heemkring de Klonkviool.

In Nederlands Limburg ijveren al enkele honderden jaren bewuste dialectliefhebbers voor de erkenning van de streektaal. In 1926, dus 90 jaar geleden, resulteerde dit in de oprichting van Veldeke Limburg. In onze provincie draaide de molen veel langzamer. Het duurde tot 2001 eer Veldeke Bels(j) Limburg in Alden Biezen boven de doopvont werd gehouden.

En dat wordt gevierd, op zaterdag 28 mei 2016 vanaf 14 uur, in de zalen van Greenville. Na het onthaal bij een drankje worden de aanwezigen door Jean De Schutter rondgeleid door het museum. Dan volgen er enkele korte toespraken, en vervolgens worden de dialecten uit alle hoeken van de provincie in de kijker gezet. We bijten de spits af in het Houthalens: Louis Smeyers brengt bekende anekdotes “uit het Houthalense leven gegrepen”, gevolgd door Vic Lijnen met een verhaal van de Teut.

Twee geboren vertellers komen even later aan het woord: Roger Lemoine in het Sint-Truidens, en Armand Mesotten in het Diepenbeeks. Clem Agten leest Ekselse gedichten voor van Georges Geelen zaliger. Kort voor het einde brengt Frieda Jaeken nog een sketch in het dialect van Niel-bij-As. Tussendoor komen er twee muzikale intermezzi, met de Breese luisterliedjes van troubadour Piet Stinckens. Achteraf, we naderen dan de klok van zes uur, wordt iedereen uitgenodigd voor deelname aan de receptie.

Alles is gratis, maar inschrijven is verplicht –om een goede organisatie toe te laten. Iedereen kan zich tot 20 mei 2016 aanmelden via jos.boiten@telenet.be, of eventueel via 011/31 67 67.

troubadour_piet_stinckens

Piet Stinckens