Abonnement

Iedereen kan lid worden door een abonnement te nemen op het tijdschrift “’t Velleke”.

Dit kan door overschrijving van 15 euro op rekeningsnummer BE72 4570 1234 9116 van VBL, Oude Kerkstraat 36, Kinrooi.

Voor vragen i.v.m. het lidmaatschap kan men terecht bij Gaby Nies.

DeLimburgersHetenuWelkom