Limburg-almenak 2017 verschenen

Deze herfst verscheen de zestiende jaargang van onze scheurkalender. Hij is een initiatief van onze eresecretaris Theo Van Dael. Ook voor deze editie wist hij voldoende spreuken en gezegden te verzamelen in de vele dialecten die Belgisch Limburg rijk is -je vindt ze terug op de voorkant van elk briefje met telkens drie dagen. Op de achterkant staat er elke keer nog een korte tekst in de streektaal: een grappige zegswijze, een gedichtje, een mop,…

De prijs van de kalender bedraagt 10 euro (excl. verzendingskosten). Je kan hem bestellen via teevee61@telenet.be of 089/70 26 68.
Wie in Hasselt is, kan die ook gaan kopen tijdens de werkuren bij Vormingplus in de Cellebroedersstraat.

theo-van-dael-pende-de-12de-limburg-almanak-bijeen-id3733986-620x400

VBL vierde 15e verjaardag

Veldeke Bels(j) Limburg verzorgt de koepelwerking van de verschillende dialectkringen. De oprichting dateert van 17 maart 2001, toen in Alden Biesen een Nederlandse dialectendag plaatsvond in aanwezigheid van 500 geïnteresseerden. We zijn nu 15 jaar verder en dat werd uitbundig gevierd in het oude mijngebouw van Houthalen, bij Greenville.

VBL promoot de streektaal als levend erfgoed, zowel in gesproken als geschreven vorm. Op 28 mei ’16 toonde deze organisatie hoe rijk Belgisch Limburg is aan podiumkunsten in de eigen moedertaal. 70 bezoekers woonden het evenement bij, en een belangrijk deel van hen bleef nog enkele uren hangen op de receptie achteraf.
De plaatselijke heemkring De Klonkviool en het gemeentebestuur van Houthalen droegen hun steentje bij tot het goede verloop van de namiddag. Eigenlijk kwamen er uit vele hoeken gebaren van sympathie, o.a. van de Nederlandse zustervereniging Veldeke Limburg, vanuit het provinciebestuur en vanwege een plaatselijke brouwerij. Ook Sofie Theuwissen van Greenville deed haar best om er een heuglijk verjaardagsfeest van te maken.
Jean De Schutter opende de dag met een toespraak over het plaatselijke mijnmuseum en een rondleiding achteraf. Het plaatselijke dialect, het Hôtels, werd het eerst in het spotlicht geplaatst met anekdotes van Louis Smeyers en een verhaal over de Teut door Vic Lijnen.
Roger Lemoine volgde met een conference in het Sint-Truidens. De Diepenbeekse verhalenverteller Armand Mesotten bracht vijftien jaar geleden ook al een dialectshow, en deed dat nu op 86-jarige leeftijd nog eens glansrijk over. Clem Agten las Ekselse gedichten van Georges Geelen zaliger voor, en Frieda Jaeken sloot af met een sketch in het dialect van Niel-bij-As. Tussendoor zorgde troubadour Piet Stinckens voor Breese luisterliedjes. Alle bezoekers gingen naar huis met in de hand een stripalbum van Ambiorix, geschreven in verschillende Limburgse dialecten.

VBL201605_01

VBL201605_02

VBL201605_03.jpg

Veldeke Bels(j) Limburg viert 15-jarig bestaan

Veldeke Bels(j) Limburg viert 15-jarig bestaan in oud mijngebouw van Houthalen

Zaterdag 28 mei 2016 wordt iedereen met een hart voor de streektaal verwacht in het gebouw van de voormalige mijn van Houthalen (adres van Greenville Houthalen isCentrum-Zuid  1111 te 3530 Houthalen-Helchteren)
Die namiddag brengt onze dialectkoepel een feestprogramma om het derde lustrum te vieren. Om 14u wordt iedereen met een koffietje ontvangen, en om 14.30u vertrekken we voor een geleid museumbezoek in Greenville. Omstreeks 15.30u zijn we terug in de zaal voor enkele toespraken, gevolgd door verhalen, toneel, gezang enz. in de dialecten van Houthalen, Bree, Diepenbeek, Sint-Truiden en Niel-bij-As. We sluiten af met een receptie. De toegang is gratis. Omdat we graag weten voor hoeveel mensen we drank en hapjes moeten voorzien, is inschrijving wel verplicht. Dat kan tot 20 mei 2016 via jos.boiten@telenet.be


Greenville_Houthalen

onze ambassadeurs van de Limburgse dialecten

Veldeke Limburg bestaat in 2016 90 jaar en wil daarom de Limburgse dialecten meer onder de aandacht brengen. Veldeke Bels(j) Limburg springt mee op de kar en wil ook aan onze kant van de Maas de Limburgse dialecten meer in de schijnwerpers zetten. Daarvoor heeft Felix Bergers een aantal ambassadeurs gezocht. Deze ambassadeurs werden voorgesteld in HBVL van 24 en 25 december 2015. Voor wie het gemist zou hebben, zetten we de tekst hieronder nog even. Wie de tekst wil nalezen in PDF formaat, kan hier terecht.

HBVL_20151224.jpg

ambassadeurs van het Limburgs (1)

De eerste twee ambassadeurs die we voorstellen, hebben één ding gemeenschappelijk : hun liefde voor de jenever, meer bepaald de Hasseltse jenever.

Patrick Reygel

Patrick Reygel

Patrick Reygel is verbonden aan de UHasselt, departement wetenschappen – vakgroep Biologie/Geologie. Sinds 2008 is hij tevens voorzitter van het jenevermuseum.  Jenever heeft natuurlijk een biologisch en chemisch aspect, maar professor Reygel is niet ongevoelig voor het culturele aspect van de Hasseltse jenever. Daarom is hij ook graag ingegaan op de vraag van Felix Bergers om ambassadeur van het Limburgs te worden.

Jos Tuts

Jos Tuts

Jos Tuts is de andere ambassadeur die een zwak heeft voor de Hasseltse jenever. Hij is de frontman van De Stoopkes, een muzikale groep die de Hasseltse jenever als rode draad gebruikt voor hun programma. Meer nog, de Stookes hebben hun eigen jenever ontwikkeld, het Tutske. Jos Tuts is een bekende Hasselaar die al zijn eigen zitbank in Hasselt heeft gekregen, net zoals Miel Cools, Jos Ghysen. Liefde voor zijn stad Hasselt betekent voor Jos ook liefde voor het Hasselts en dat maak van Jos een zeer geschikte ambassadeur van het Limburgs.

VBL zoekt ambassadeurs voor het Limburgs

2016 wordt een heel bijzonder jaar. In dat jaar viert Veldeke Limburg zijn 90-jarig bestaan en gaat alle aandacht naar het dagelijks gebruik van het Limburgs dialect. Veldeke Bels(j) Limburg, de Belgische kring van Veldeke Limburg, viert dat jaar zijn 15e verjaardag en is daarom op zoek naar ambassadeurs van het Limburgs. Het voorwoord van het Velleke  meldt dat er 98 ambassadeurs gezocht worden, waarvan er al 57 toezeggingen zijn. Wie het voorwoord van voorzitter Jos Boiten wil lezen, kan via deze link het PDF bestand bekijken. Komende week gaan we een aantal ambassadeurs voorstellen.
2016VeldekeLimburg