derde universitaire dialectavond

De Universiteit van Hasselt organiseert sinds kort open colleges in de Limburgse dialecten. Volgende dinsdag is Stef Vandebroek, voormalig directeur van RIMO Limburg, de derde gastspreker. Hij zal in zijn moedertaal, het dialect van Kermt, een uiteenzetting geven over de armoede in Limburg. Deze avond gaat door op dinsdag 13 november 1918 vanaf 19u30.

Gratis inkom, receptie achteraf.

Meer informatie: https://www.socialekalender.be/evenement/derde-universitaire-dialectavond-met-stef-vandebroek/

Stef_Vandebroek_RIMO_vzw-614x400

Advertenties

Universitaire dialectavond met Jos Ramaekers

Ook de universiteit van Hasselt draagt de Limburgse dialecten in het hart. Na Patrick Reygel, die in het Hasselts een uiteenzetting over dokter Willems gaf, komt Jos Ramaekers nu spreken over de Limburgse natuur.

JosRamaekersJos is coördinator van Natuurpunt Limburg, en heeft een uitgebreide terreinkennis van onze reservaten en natuurgebieden. Hij zal het hebben over de natuurrijkdom in Limburg, over de natuurbehoudsvisie voor de volgende jaren, en over zijn vereniging Natuurpunt (meer dan 100.000 leden in Vlaanderen). Als voertaal gebruikt hij het Diepenbeeks.

 

organisatie: Universiteit Hasselt i.s.m. Veldeke Hasselt en Veldeke Bels(j) Limburg

plaats: UHasselt, Campus Oude Gevangenis (aula Louis Roppe), Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt

datum en tijd : dinsdag 5 juni 2018   om 19.30u

inkom: gratis

inlichtingenfelixbergers@hotmail.com of 089/35 64 20

inschrijven: niet nodig

Lezing over dokter Willems

Dokter Willems, Limburgs wetenschapper en wereldburger

DokterLouisWillems.jpgLouis Willems (Hasselt, 1822-Hasselt, 1907) was één van de pioniers van de bacteriologie en immunologie. Zijn vader, Pieter Jan Willems, was een jeneverstoker en van 1836 tot 1842 burgemeester van Hasselt. Louis Willems wist met zijn onderzoek Hasselt te bevrijden van de runderpest, en was indirect de redder van de jeneverindustrie.

De spreker Patrick Reygel is als bioloog verbonden aan de Universiteit Hasselt en is o.a. actief in de onderzoeksgroep dierkunde. Daarnaast is hij bekend als voorzitter van het Hasseltse jenevermuseum. Hij zal deze lezing over dokter Willems in het Hasseltse dialect geven, als afsluiting van het Jaor van de Dialekte. In 2017 zullen er vanuit de Universiteit Hasselt nog meer publieke lezingen in de streektaal gehouden worden.

organisatie: Universiteit Hasselt i.s.m. Veldeke Bels(j) Limburg en Veldeke Hasselt

Datum en uur : woensdag 21 december 2016   om 19u

plaats: Universiteit Hasselt Campus Oude gevangenis, Martelarenlaan 42, Hasselt

inkom: € 1 (gaat via Music for Life naar het goede doel)

inlichtingen: johan.schoofs@uhasselt.be of 0487/455 687

inschrijven: niet nodig

2016 jaar van de Limburgse dialecten

Veldeke Bels(j) Limburg wenst haar sympathisanten, liefhebbers van de Limburgse dialecten en inwoners van Limburg aan beide zijden van de Maas een gezond en gelukkig 2016.

Voor wie het niet zou weten : 2016 is het jaar van de Limburgse dialecten. We hopen van ganser harte dat het Limburgs aanwezig mag zijn in gans Limburg. En Hasselt doet daarbij zeker haar best ! Het beeld van het spikklaasvreuke mag een voorbeeld zijn voor de andere Limburgse gemeenten om de streektaal wat meer zichtbaar te maken.

ambassadeurs van het Limburgs (1)

De eerste twee ambassadeurs die we voorstellen, hebben één ding gemeenschappelijk : hun liefde voor de jenever, meer bepaald de Hasseltse jenever.

Patrick Reygel

Patrick Reygel

Patrick Reygel is verbonden aan de UHasselt, departement wetenschappen – vakgroep Biologie/Geologie. Sinds 2008 is hij tevens voorzitter van het jenevermuseum.  Jenever heeft natuurlijk een biologisch en chemisch aspect, maar professor Reygel is niet ongevoelig voor het culturele aspect van de Hasseltse jenever. Daarom is hij ook graag ingegaan op de vraag van Felix Bergers om ambassadeur van het Limburgs te worden.

Jos Tuts

Jos Tuts

Jos Tuts is de andere ambassadeur die een zwak heeft voor de Hasseltse jenever. Hij is de frontman van De Stoopkes, een muzikale groep die de Hasseltse jenever als rode draad gebruikt voor hun programma. Meer nog, de Stookes hebben hun eigen jenever ontwikkeld, het Tutske. Jos Tuts is een bekende Hasselaar die al zijn eigen zitbank in Hasselt heeft gekregen, net zoals Miel Cools, Jos Ghysen. Liefde voor zijn stad Hasselt betekent voor Jos ook liefde voor het Hasselts en dat maak van Jos een zeer geschikte ambassadeur van het Limburgs.

een nieuwe cursus Hasselts start in oktober

grammeerHesselsVanaf oktober 2015 start er een nieuwe cursus Hasselts. De lessen zijn als echte taallessen opgevat. Zowel grammatica als woordenschat worden uitvoerig bestudeerd. Het hoe, wat, waar, waarom, wanneer … van het Hessels wordt verklaard en uiteengezet. De cursus biedt een inzicht in de structuur en de ontwikkeling van de Hasseltse taal.
Studiemateriaal:

Grammèèr van ’t (H)essels

Dieksjenèèr van‘t(H)essels

Syllabus (in de lessen ter hand gesteld)

Informatie en inschrijvingen: veldeke.hasselt@gmail.com

maandag 18 mei – gespreksavond over tweetalig opgroeien in dialect en standaardtaal‏

Op maandag 18 mei om 19.30u komen Leonie Cornips en Kirsten van der Heuij naar de Oude Gevangenis van Hasselt om hun studierapport voor te stellen. Daaruit blijkt dat opvoeden in het dialect helemaal niet slecht is voor de kennis van het Nederlands.
De ABN-campagnes van de jaren ’60 en ’70 bestreden het dialect als thuistaal, omdat dit geassocieerd werd met achterstand in de verwerving van de standaardtaal. Ondertussen is er heel wat onderzoek uitgevoerd dat het tegendeel aantoont: opgroeien in meertaligheid zorgt voor extra neurale stimulansen. De verwerving van twee talen op kinderleeftijd is wederzijds stimulerend, het vergroot de taalgevoeligheid en vertraagt dementie op latere leeftijd.
Jared Diamond (University of California) ontdekte dat meertaligheid ook een positieve invloed heeft op de uitvoerende werking van het menselijk brein (o.a. door betere concentratie). Neurowetenschapper Ellen Bialystok van de York University in Toronto-Canada bevestigde dit en beklemtoonde de positieve invloed van meertaligheid op de metalinguïstische ontwikkeling (gevoel voor de onderliggende structuur van talen).
Het PRIMA-cohortonderzoek (1994-2005) in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radbout Universiteit in Nijmegen vergeleek kleuters die eentalig in het Nederlands werden opgevoed met kleuters die tweetalig in het dialect en de standaardtaal werden grootgebracht. Ook dit toonde een hogere taalvaardigheid aan bij kinderen die het Limburgs als moedertaal meekregen naast het Nederlands als schooltaal.
campus_UHasselt_2Het afgelopen jaar deed Leonie Cornips (bijzonder hoogleraar UMaastricht en Meertens Instituut Amsterdam) een gelijkaardig onderzoek op scholen in Elsloo en omgeving, bij honderd eentalig Nederlandssprekende kinderen van 6 tot 12 jaar en eenzelfde groep tweetalig Limburgs-Nederlandssprekende scholieren.
organisatie: Universiteit voor het Maatschappelijk Belang
i.s.m. de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, Veldeke Bels(j) Limburg, de Raod veur ’t Limburgs en Provincie Limburg
plaats: Universiteit Hasselt, campus Oude Gevangenis, auditorium Louis Roppe, Martelarenlaan 42, Hasselt
inkom: 3 euro (2 euro voor studenten en mensen die leven van een uitkering)
inlichtingen:
felixbergers@hotmail.com, 011/26 90 84 (namiddagen), 089/35 64 20
inschrijven niet nodig