Veldeke Hasselt

De VBL-afdeling “Veldeke-Hasselt, verèèneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels” werd gesticht op 8 december 2003. Op 25 januari 2007 werd deze afdeling omgevormd tot een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Voor “mier informàse” over Veldeke-Hasselt kan u op hun website terecht (http://www.veldekehasselt.be). Veldeke-Hasselt heeft ook een eigen e-mailadres: veldeke.hasselt@gmail.com

Veldeke Hasselt is een bijzonder gedreven afdeling. Mario Clerinx heeft een grammèèr van het Hassels geschreven. Dit boek is ondermeer verkrijgbaar in de Standaard boekhandel van Hasselt. Op de webstek van Veldeke Hasselt is er nog meer informatie te vinden over dit boek.